Clinig Ffliw - Flu Clinic

Dros 65/Over 65
Neu o dan 65 â'r cyflyrau meddygol canlynol - Or under 65 with the following medical conditions.

'Asthma' a 'COPD' - COPD & Asthma

Clefyd Cronig y Galon - Chronic Heart Disease

Clefyd Cronig yr Arennau camau 3,4 a 5 - Chronic Kidney Disease at stages 3,4 & 5

Clefyd Cronig ar yn Iau - Chronic Liver Disease

Clefyd Cronig Niwrolegol - Chronic Neurological Disease

Anabledd Dysgu - Learning Disabilities

Clefyd Siwgr - Diabetes

Pobol ag Imiwnedd gwan 'immunosuppressed' - Immunosuppressed

Pobol heb 'Spleen' neu sydd â 'spleen' diffgiol - Asplenia or dysfunction of the spleen

Oedolion gordew sydd â BMI dros 40 - Morbidly obese adults BMI over 40

Menywod beichiog - Pregnant women

Aelodau o gartrefi cleifion sy'n Cysgodi - Household members of shielding Patients

Plis ffoniwch i wneud appwyntiad - Please phone to make an appointment

01758 730266