Curwch Ffliw - Beat Flu

Ffliw Plant - Childrens Flu

Gall y ffliw fod yn ddifriol iawn.

A yw eich plentyn wedi ei eni rhwng 1af o Fedi 2016 a 31ain o Awst 2018?

Byddant yn gymwys i gael brechiad ffliw yn y feddygfa.

Bydd apwyntiadau ar gael mis Medi yma, plîs ffoniwch i fwcio apwyntiad

 

Flu can be very serious

Is your child born between 1st September 2016 and 31st August 2018?

They are eligible to have their Flu vaccination at the surgery

Appointments are available this September please phone to book an appointment.