Nodyn Atgoffa 2il Frechiad COVID - 2nd COVID vaccination reminder

Nodyn Atgoffa 2il Frechiad COVID

I gleifion a dderbyniodd ei brechiad Covid 1af ar Ddydd Gwenar 12fed o Fawrth, hoffai’r Feddygfa eich atgoffa bydd eich 2ail frechiad ar y Dydd Iau 27ain o Fai, yr un amser a’ch apwyntiad diwethaf.

I gleifion a dderbyniodd ei brechiad Covid 1af ar Ddydd Mawrth 16eg o Fawrth, hoffai’r Feddygfa eich atgoffa bydd eich 2ail frechiad ar y Dydd Gwenar 28ain o Fai, yr un amser a’ch apwyntiad diwethaf.

Plis cofiwch wisgo gorchudd gwyneb a dillad llac pan yn mynychu eich apwyntiad.

2nd COVID vaccination reminder

For patients that received their 1st COVID vaccination on Friday 12th March the surgery would like to remind you that your 2nd vaccination is due on the Thursday 27th May, same times as your last appointment.

For patients that received their 1st COVID vaccination on Tuesday 16th March the surgery would like to remind you that your 2nd vaccination is due on the Friday 28th May, same times as your last appointment.

Please remember to wear a mask and loosely fitted clothing when attending for your vaccination.

Published: May 24, 2021