Meddygfa Rhydbach Clinig Ffliw – Flu Clinc

 

Dros 50/Over50

Neu o dan 50 â'r cyflyrau meddygol canlynol - Or under 50 with the following medical conditions.

 

 • ‘Asthma’ a ‘COPD’  - COPD & Asthma
 • Clefyd Cronig  y Galon- Chronic Heart Disease
 • Clefyd Cronig yr Arennau camau 3,4 a 5  - Chronic Kidney Disease at stages 3,4 or 5
 • Clefyd Cronig ar yn Iau - Chronic liver Disease
 • Clefyd Cronig Niwrolegol - Chronic Neurological Disease
 • Anabledd Dysgu - Learning Disabilities
 • Clefyd Siwgr - Diabetes
 • Pobl ag Imiwnedd gwan ‘Immunosuppressed’ - Immunosuppressed
 • Pobl heb ‘Spleen’ neu sydd â ‘slpeen’ diffygiol -  Asplenia or dysfunction of the spleen
 • Oedolion gordew sydd â BMI dros 40 - Morbidly obese adults BMI over 40
 • Menywod beichiog - Pregnant women
 • Aelodau o gartrefi cleifion sy'n Cysgodi - Household members of Shielding patients

Plis ffoniwch i wneud apwyntiad/please phone to make an appointment – 01758 7302668

Gwnewch yn saff eich bod yn gadael 2 diwrnod rhwng eich pigiad Ffliw a’ch chwistrelliad atgyfnerthu COVID

Please make sure that you leave 2 days between your Flu and COVID booster vaccine

Published: Oct 4, 2021