Uwchraddio System Ffon - Telephone System Upgrade

Gan ein bod yn cwblhau uwchraddio ein  systemau  ffon efallai fydd  yna oedi yn ateb  ar y 28 ain o Hydref.

 

Ymddiheurwn yn ddiffuant am yr anghyfleustra.

Due to the completion of the upgrade to our phone system they might be disruption to phone lines on the 28th October.

 

Please accept of sincere apology for the inconvenience caused.

 

Published: Oct 21, 2021